Φεστιβάλ FolkWay (ProPantos) – Παλαιότερες Εκδηλώσεις (2012 – 2016)