Διεθνή Φεστιβάλ Παράδοσης & Πολιτισμόυ – Παλαιότερες Εκδηλώσεις (2013 – 2015) (Εξωτερικό)

ΔΙΕΘΝΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ)

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (2013 – 2015)